Добредојдовте

ОХФ 2010

Правила
Сместување
Патување
Активности
Контакт

Пријатели и поддржувачи

Archives

Награда „Томислав Зографски“

Наградата „Томислав Зографски“ ја доделува фондацијата „Томислав Зографски“. Содржи диплома и реплика на стар македонски национален накит.

Ќе се додели на најдобрата изведба на една од следните композиции од хорското творештво на композиторот Томислав Зографски:

 • За детски хорови (категорија А)
  1. „Палјачо“ за детски хор и пијано оп. 36 (1961), текст: Зоран Јовановиќ, 3 минути
  2. „Хумореска“ за детски хор оп. 7 (1954/55), текст: Блаже Конески, 1,30 минути
  3. „Лага“ за женски (детски) хор и пијано оп. 35 (1961), текст: Зоран Јовановиќ, 2 минути
 • За младински хорови (категорија Б)
  1. „Сијанием“ за бас соло и мешан хор оп. 74 (1972), старословенски црковен текст, 2 минути
  2. „Мадригали“ за женски хор оп. 88 (1979), текст: Блаже Конески, 6,30 минути
  3. „Марика на стол седеше“ за мешан хор оп. 4 (1954), текст: народен, 3 минути
  4. „Шум“ за женски хор оп. 19 (1957/1970), текст: Блаже Конески, 2 минути
  5. „Води“ за мешан хор оп. 42 (1964), текст: Матеја Матевски, 3 минути
  6. „Трепетлика“ за женски хор и харфа (пијано) оп. 17 (1956), текст: Гане Тодоровски, 5,30 мнинути
  7. „Не гледај удолу во реката“ за машки хор оп. 92 (1980), текст: Анте Поповски, 3 минути
  8. „Ајде ќе те прашам бре Донке“ за мешан хор оп. 111 (1990), текст: народен, 2 минути
  9. „Давај ме мила мамо“ за мешан хор оп. 112 (1990), текст: народен, 2 минути
 • За хорови од возрасни (категорија Ц)
  1. „Молитва“ за мешан хор оп. 64 (1970), текст: старословенски црковен текст, 4,30 минути
  2. „Душе ми вздихни“ за мешан хор оп. 63 (1970), старословенски црковен текст, 3 минути
  3. „Свјати боже“ за машки хор оп. 75 (1972), старословенски црковен текст, 1 минута
  4. „Вижд моју скорб“ за мешан хор оп. 73 (1972), старословенски црковен текст, 3,30 минути
  5. „Трепет“ за мешан хор оп. 86 (1979), текст: Блаже Конески, 4,20 минути
  6. „Магли“ за мешан хор оп. 52 (1967), текст: Анте Поповски
  7. „Езеро“ за мешан хор оп. 53 (1967), текст: Матеја Матевски
  8. „Дојдовме“ за мешан хор оп. 95 (1980), текст: Цане Андреевски, 4 минути

Сите композиции можат да се преземат од "Македонски хорски дела". Лозинката се добива на барање.

Од некои композиции можат да се најдат снимки на веб сајтот од Фондацијата.

Tomislav Zografski Needle-bride's head ornament, Galicnik 19th century, Republic of Macedonia
Томислав Зографски
(1934-2000)
Стар македонски накит, Галичник, 19-ти век, Р. Македонија

Охридски хорски фестивал, Питу Гули 152, 6000 Охрид, Република Македонија

+389 70 836 696, ohridchoirfestival@yahoo.com

Развој: Александар Ѓорески