Добредојдовте

ОХФ 2010

Правила
Сместување
Патување
Активности
Контакт

Пријатели и поддржувачи

Archives

Барање за покана

Хор:
Претставник:
Адреса:
Место:
Држава:
За годината:
Е-пошта
(примач на поканата):
 

Охридски хорски фестивал, Питу Гули 152, 6000 Охрид, Република Македонија

+389 70 836 696, ohridchoirfestival@yahoo.com

Развој: Александар Ѓорески